Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

Tiêu chuẩn sữ dụng cho lọc HEPA

Lọc HEPA là một sản phẩm ứng dụng cho việc lọc khí được sữ dụng phổ biến hầu hết trong các ngành công nghiệp tại Mỹ và các nước Châu Âu có khả năng loại bỏ ít nhất 99.97% các hạt bụi và phấn hoa có kích thước từ 0.3 micron trong không khí. Chênh áp là khoảng 300 pascal, được định nghĩa bởi tiêu chuẩn DOE.
Thông số lọc HEPA đươc sữ dụng tại châu Âu là European Norm EN1822:2009.

locHEPATEC-C
Hình ảnh cho modul lọc HEPATEC-C

Bộ lọc HEPA được chia làm nhiều chủng loại lọc với các Modul khác nhau. Ta hay thường thấy nhất là Modul lọc HEPATEC-I hay còn gọi là HEPA Separator được thiết kế đáp ứng yêu cẩu cùa hệ thống HVAC lưu lượng lớn. Và một modul nữa mà ta hay thường sữ dụng là lọc HEPATEC-II được thiết kế đáp ứng các phòng sạch cấp lọc HEPA H13. Ngoài hai modul trên thì còn cáo các modul như lọc HEPATEC-C hay lọc HEPATEC-HT... từ những thông tin trên ta thấy sản phẩm HEPA thật đa dạng với nhiều modul khác nhau để lọc các hạt bụi có kích thước khác nhau.
Nguồn bài viết: http://loc-khi-phong-sach.blogspot.com/2015/09/loc-hepa-inh-nghia-boi-tieu-chuan-nao.html

0 nhận xét:

Đăng nhận xét